Časopis X

časopis o súčasnej kresbe

image_13

Časopis X je periodikum zamerané na publikovanie a teoretickú reflexiu súčasnej kresby.

Časopis má špecifickú podobu foldra, ktorá poskytuje širšie možnosti publikovania diel a autorských projektov ako v tradičných formách časopisov. Jednotlivé čísla mapujú podoby súčasnej kresby na základe konkrétnych tém vychádzajúcich z aktuálneho kontextu. Časopis reflektuje diane v medzinárodnom kontexte, vychádza dvojjazčne v slovenskej a anglickej verzii.

Zakladateľmi a editormi časopisu sú Slavomíra Ondrušová a Milan Vagač.

 

ODOBERAJTE NOVINKY X

KONTAKT
x.k.r.e.s.b.a@gmail.com
magazine.x.distribution@gmail.com

Časopis X
Časopis o súčasnej kresbe

Evidenčné číslo EV 5345/16

ISSN 1339-2522

REDAKCIA X
Slavomíra Ondrušová, Milan Vagač
Náklad: 200 kusov slovenská verzia, 200 kusov anglická verzia

Publikované a vydané na Slovensku
o. z. Hardness & Blackness
Karpatská 52, Marianka, 900 33
IČO: 42269075
DIČ: 2024047905

© Časopis X

vychádza od roku 2013

PARTNERI
Fond na podporu umenia

Bratislavký samosprávny kraj

Europapier

© 2016 - 2019 Časopis X - všetky práva vyhradené