Ochodné podmienky

Hardness&Blackness

Karpatská 52
Marianka 90033
Slovenská republika
IČO: 42269075
DIČ: 2024047905

Zodpovedná osoba a kontakt

Mgr.art Milan Vagač, ArtD.

x.k.r.e.s.b.a@gmail.com

O registrácii

„Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe zo stránky www.magazinex.org, ktorú prevádzkuje občianske združenie „Hardness&Blackness“ a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z webovej stránky www.magazinex.org.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

Podmienky predaja Časopisu X

Časopis X si môžete objednať vyplnením objednávkového formulára. Po obdržaní vašej objednávky vám zašleme na kontaktnú emailovú adresu, ktorú ste zadali vo formulári, potvrdenie vašej objednávky. Ak si želáte zaslať faktúru aj písomne z účtovných dôvodov, je potrebné v poli na určenom na správu pre nás uviesť aj túto skutočnosť a vyplniť príslušné fakturačné údaje.

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Magazín zasielame spravidla v piatok príslušného týždňa, v ktorom bola obdržaná platba na náš účet, ak tomu nebránia mimoriadne okolnosti na našej strane. V prípade objednávky predplatného zasielame časopis do 2 týždňovpo vydaní nového čísla.

Na územie Slovenskej zasielame Časopis X doporučenou poštou 2. triedy na poštovú adresu zadanú v objednávkovom formulári, avšak nenesieme zodpovednosť za jeho nedoručenie, ak ste tieto údaje vyplnili nesprávne. V prípade, že si zásielku neprevezmete, zašleme ju po vrátení znova. Ak sa to udeje opakovane, je potrebné uhradiť príslušné poštovné, ktoré, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 5 Eur. Do Slovenskej republiky sa poštovné neúčtuje, účtuje sa 3 Eur v rámci Českej republiky a Európy, 5 Eur do sveta, ak nie je uvedené inak.

V prípade, ak si želáte časopis poslať inou formou, treba to uviesť v poznámke pri vyplňovaní formulára a následne uhradiť poštovné v sume 10 Eur.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa a emailová kontaktná adresa budú spracúvané výlučne na účely fakturácie a zaslania Časopisu X.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

Obchodné podmienky sú platné od januára 2017 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

 

© 2016 - 2023 Časopis X - všetky práva vyhradené