Artist Stalk: Časopis X

https://www.facebook.com/events/456179027908825/

Hostia: Slavomíra Ondrušová, Milan Vagač
Moderuje: Michal Stolárik

Moderované diskusie a prezentácie o súčasnom umení so súčasnými umelcami s názvom Artist Stalk pokračujú aj v roku 2016. Témou prvého vydania je kresba a jej presahy. Prezentáciu z tejto oblasti si pripravili na slovo vzatí – Slavomíra Ondrušová a Milan Vagač.

Každý z nich sa venuje vlastnej autorskej tvorbe. Okrem toho však spoločne vedú slovenský Časopis X, ktorý skúma súčasnú kresbu a jej presahy v okolitých krajinách. Každé číslo ,okrem teoretických textov, dopĺňajú reprodukciami, čím sa z neho stáva hodnotný artikel. Od vzniku v roku 2013 vydali šesť dvojjazyčných čísel, ktoré sa im podarilo dostať aj mimo domáceho trhu.

Šperkárka Slavomíra Ondrušová a maliar Milan Vagač odprezentujú svoje poznatky o stave súčasnej kresby a takisto bližšie predstavia minulé ale aj pripravované čísla Časopisu X.

video: https://www.youtube.com/watch?v=P6Z4V_dm1M4
27.04.2016 (streda)
17:00 – 19:00 hod.
Kunsthalle KLUB
Vstup voľný

© 2016 - 2021 Časopis X - všetky práva vyhradené