X9 AUTORI: Adéla Součková

Česká autorka Adéla Součková žije striedavo v Prahe a v Berlíne. Vo svojej tvorbe súčinne používa kresbu, videoprojekciu, inštaláciu či performance, kombináciou ktorých dosahuje komplexnosť diváckeho zážitku. Zaujíma ju proces tvorby, vznik a zánik gesta, prchavosť momentu a jeho záznam. Často tematizuje témy smrti a života, rastu a zániku. Jej performance, v ktorých často až absurdne spomalene kreslí na steny galérií pripomína meditáciu. Usilovné sústredenie sa na daný moment jej umožňuje dostať sa čo najbližšie ku „zdroju“ gesta, k mysli, a pozorovať uvoľnenie či tenziu vedenej čiary. Prítomnosťou diváka pri procese kreslenia umocňuje dôležitosť momentálneho záznamu. V kresbách zo série Budu kreslit… , ktoré poskytla pre aktuálne číslo Časopisu X, kombinuje obraz so slovom. Venuje sa v nich problematike cyklickosti a rituálnosti vzťahov. Viac o svojej tvorbe a myšlienkových procesoch hovorí v rozhovore s českou teoretičkou a kurátorkou Lenkou Sýkorovou.

Kristýna Bartošová & Adéla Součková, Nekontrolovatelné úniky včel, Fotografia z performance, PANEL GALLERY FAMU Praha, Česká republika, 2016. foto: Jirka Jansch

Procesuálna kresba, posledná fáza – mazanie, z výstavy Virtual Cave & Golden Cage, Zwitschermaschine, Berlín, Nemecko, 2016. foto: Adéla Součková

Výstava Movere, Dúm umění města Brna, Brno, Česká republika, 2016. foto: Michaela Dvořáková

© 2016 - 2021 Časopis X - všetky práva vyhradené